Ban #365 - SarmaCraft | Kazne

Ban #365
Neaktivno

Igrac
Moderator/Admin
RazlogKoristenje hacka ili nepostivanje pravila
Vrijeme26.03.2020, 15:44
IstičeZauvijek Ban (Unbanao Eberdeen)
Kazna na serverima*
Kažnjen naPrison