Kliknite na server na kojem želite kupiti rank:
Hub Factions SkyPvP Minigames Prison Creative SkyBlock

BuyCraft linkovi za kupnju:
Hub Factions SkyPvP Minigames Prison Creative SkyBlock

Server Paketi i što sadrže
Hub MVP

- Pristup gadgetima koji se nalaze na zadnjem mjestu u inventoriju
- Rezervirano mjesto na svakom serveru (da dobijete rezervirano mjesto morate se joinat na svaki server da dobijete tu dozvolu na svojem nicku)
- Konzola ne kicka za AFK, možete ostati na Hubu koliko želite

Factions Phantom, 25Kn

- Spremiti 3. kuce + "/home bed"
- Kada upišete "/kit Phantom" dobivate:
1. Mac dijamantni- Sharpness 2
2. Luk- Power 2
3. Dijamantni oklop- Protection 1, Dijamantni oklop
4. Dijamantni alati- Efficiency 1
5. Enchantana jabuka(slaba)- 5
6. Enchantana jabuka(jaka)- 1
7. Obsidian- 64


Venom, 50Kn

- Spremiti 4 kuca + "/home bed"
- Kada upišete "/kit Venom" dobivate:
1. Mac dijamantni- Sharpness:4 FireAspect:1
2. Luk- Power 4, Flame 1
3. Dijamantni oklop 2x- Protection:3
4. Dijamantni alati- Efficiency:3 Unbreaking:1
5. Enchantana jabuka(slaba)- 16
6. Enchantana jabuka(jaka)- 4
7. Obsidian- 128


Spartan, 100Kn

- Spremiti 5 kuca + "/home bed"
- Kada upišete "/kit Spartan" dobivate:
1. Mac dijamantni- Sharpness:5 FireAspect:2
2. Luk- Power 5, Flame 1, Infinity 1
3. Dijamantni oklop 2x- Protection:4
4. Dijamantni alati- Efficiency:3 Unbreaking:2
5. Enchantana jabuka(slaba)- 25
6. Enchantana jabuka(jaka)- 6
7. Obsidian- 256


Zeus, 150Kn

- Spremiti 6 kuca + "/home bed"
- Kada upišete "/kit Zeus" dobivate:
1. Mac dijamantni- Sharpness:5 FireAspect:2 Looting:1
2. Luk- Power 5, Flame 1, Infinity 1, Unbreaking 2
3. Dijamantni oklop 2x- Protection:4 Unbreaking:1
4. Dijamantni alati- Efficiency:4 Unbreaking:2
5. Enchantana jabuka(slaba)- 25
6. Enchantana jabuka(jaka)- 6
7. Obsidian- 320


Devil, 200Kn

- Spremiti 8 kuca + "/home bed"
- Kada upišete "/kit Devil" dobivate:
1. Mac dijamantni- Sharpness:5 FireAspect:2 Looting:3 Smite:5 Unbreaking:3
2. Luk- Power 5, Flame 1, Infinity 1, Unbreaking 3
3. Dijamantni oklop 2x- Protection:4 Unbreaking:2
4. Dijamantni alati- Efficiency:4 Unbreaking:3
5. Enchantana jabuka(slaba)- 32
6. Enchantana jabuka(jaka)- 7
7. Obsidian- 384


WarLord, 250Kn

- Spremiti 10 kuca + "/home bed"
- Kada upišete "/kit WarLord" dobivate:
1. Mac dijamantni 2x- Sharpness:5 FireAspect:2 Looting:3 Smite:5 Unbreaking:3
2. Luk 2x- Power 5, Flame 1, Infinity 1, Unbreaking 3
3. Dijamantni oklop 2x- Protection:4 Unbreaking:3
4. Dijamantni alati- Efficiency:5 Unbreaking:3
5. Enchantana jabuka(slaba)- 42
6. Enchantana jabuka(jaka)- 8
7. Obsidian- 448


Immortal, 300Kn

- Spremiti 12 kuca + "/home bed"
- Kada upišete "/kit Immortal" dobivate:
1. Mac dijamantni 3x- Sharpness:5 FireAspect:2 Looting:3 Smite:5 Unbreaking:3
2. Luk 3x- Power 5, Flame 1, Infinity 1, Unbreaking 3
3. Dijamantni oklop 3x- Protection:4 Unbreaking:3
4. Dijamantni alati 2x- Efficiency:5 Unbreaking:3
5. Enchantana jabuka(slaba)- 54
6. Enchantana jabuka(jaka)- 10
7. Obsidian- 512


Spawnere možete kupiti tako da se javite na LudnicaKiller facebook stranici u poruci

SkyPvP Silver, 12,50Kn

- Kit možete stalno uzimati i ništa vam se ne naplacuje
- U kitu dobivate:
1. Mac kameni
2. Zlatni oklop
3. Luk- Unbreaking 1
4. Lubenica- 20
5. Strijele- 12


Master, 25Kn

- Kit možete stalno uzimati i ništa vam se ne naplacuje
- U kitu dobivate:
1. Mac zeljezni
2. Oklop: Chain- prsni oklop i hlace, Gold- kaciga i cipele
3. Luk- Unbreaking 2
4. Lubenica- 24
5. Strijele- 16


Global, 50Kn

- Kit možete stalno uzimati i ništa vam se ne naplacuje
- U kitu dobivate:
1. Mac dijamantni
2. Oklop: Chain
3. Luk- Unbreaking 3
4. Lubenica- 28
5. Strijele- 20

Minigames Legend, 25Kn

SKYWARS
- Uz ovaj rank možete odabrati po jedan kit prije pocetka svake runde, a to su:
1. Lovac- Iron helmet i boots, golden chestplate i leggings
2. Strijelac- Luk i strijela
3. Kemicar- Strength potion(3:00)
4. Pearler- 1 ender pearl-a


Insane, 50Kn

SKYWARS
- Uz ovaj rank možete odabrati po jedan kit prije pocetka svake runde, a to su:
1. Lovac- Iron helmet i boots, golden chestplate i leggings
2. Strijelac- Luk i strijela
3. Kemicar- Strength potion(3:00)
4. Pearler- 1 ender pearl-a

Prison Donor, 25Kn

Rudnik koji sadrži: Iron blockove, Gold blokove, Stone i Mossy cobblestone

Alati: Efficiency 2, Unbreaking 2 i Fortune 1
Armor: Protection 2, Unbreaking 1


Titan, 50Kn

Rudnik koji sadrži: Redstone blockove, Lapis blockove, Stone i Mossy cobblestone

Alati: Efficiency 3, Unbreaking 3 i Fortune 2
Armor: Protection 3, Unbreaking 2


Vip, 100Kn

Rudnik koji sadrži: Diamond blockove, Emerald blockove, Stone i Mossy cobblestone

Alati: Efficiency 4, Unbreaking 4 i Fortune 3
Armor: Protection 4, Unbreaking 3


God, 150Kn

Rudnik koji sadrzi: Diamond blockove, Emerald blockove, Stone i Mossy cobblestone.

Alati: Efficiency 5, Unbreaking 5 i Fortune 4
Armor: Protection 4, Unbreaking 3


[Alien] Pickaxe, 25Kn

Diamond Pickaxe: Efficiency 7, Unbreaking 5 i Fortune 5


[Rapid] Pickaxe, 50Kn

Diamond Pickaxe: Efficiency 10, Unbreaking 7 i Fortune 6


[Universal] Pickaxe, 100Kn

Diamond Pickaxe: Efficiency 15, Unbreaking 10 i Fortune 9

Creative WandMan, 25Kn

1. Kreiranje 4 plota, "/p auto" ili na slobodnom plotu "/p claim".
2. Mjenjanje biome na svojem plotu "/p biome" a za listu svih bioma "/p biomelist".
3. Korištenje komande "/skull".
4. Korištenje sljedecih komandi za rad s "wand-om":
- //wand
- //undo i //redo
- //sphere i //hsphere
- /forestgen
- //cyl i //hcyl
- /thru
- //walls
- //naturalize
- //set
- //pos1 i //pos2
- //hpos1 i //hpos2
- //expand
- /tool tree
- //drain
- /fixwater i /fixlava
- /snow
- //fill
- /deltree
- /brush smooth
- /superpickaxe ili /pickaxe ili /sp
- /up
- //copy, //paste, //cut, //rotate i //flip
- //replace

SkyBlock SkyLegend, 25Kn

1. Postavljanje 3 sethome "/is sethome"
2. 8 ljudi možete pozvati na svoj otok da budete u timu
3. Zašticeno podrucje vašeg otoka: 200 blokova (default 100)
4. Mogucnost kreiranja posebnog otoka: Dva otoka


SkyGod, 50Kn

1. Postavljanje 6 sethome "/is sethome"
2. 14 ljudi možete pozvati na svoj otok da budete u timu
3. Zašticeno podrucje vašeg otoka: 300 blokova (default 100)
4. Mogućnoćt kreiranja posebnih otoka: Dva otoka, Crni dijamanti
5. Letenje na svom otoku (da vam se fly uključi potrebno je izaći sa servera i ponovno ući(relog))


Fly, 25Kn

Mogucnost letenja na vašem otoku
(da vam se uključi potrebno je izaći sa servera i ponovno ući (relog))